Οι Ευρωπαίοι προτιμούν να πηγαίνουν στις δουλειές τους με E-Bike

H έρευνα της Shimano για τη μετακίνηση με E-Bike

Η καθημερινή χρήση των ποδηλάτων με ηλεκτρική υποβοήθηση ως μέσων αστικής μετακίνησης, αυξάνει συνεχώς στην Ευρώπη

Continue reading

Η αυτοκινητοβιομηχανία στο χώρο του ηλεκτρικού ποδηλάτου

Οι εταιρείες αυτοκινήτων κάνουν την είσοδό τους στο χώρο του ποδηλάτου

Η ανακοίνωση της απόκτησης μετοχών του Accell Group – του μεγαλύτερου γκρουπ σε πωλήσεις στην Ευρώπη – από την Pon Holdings, αποτελεί την πρώτη σοβαρή κίνηση της αυτοκινητοβιομηχανίας προς το ποδήλατο.

Continue reading

E-Bann Zen • Πράσινη μετακίνηση

3Από τον Δημήτρη Σπύρου

H αστική μετακίνηση με ηλεκτρικά υποβοηθούμενα ποδήλατα είναι μία ιδέα που από την πρώτη στιγμή μας κινούσε θετικά το ενδιαφέρον καθώς απαντά στα προβλήματα πόλεων όπως η Αθήνα, με έντονο ανάγλυφο.

Continue reading