Η ανάπτυξη έρχεται με ποδήλατο

1Πηγή: MBike
Νέες θέσεις εργασίας και οφέλη για την οικονομία από την ανάπτυξη της ποδηλασίας

Αν και ο παραπάνω τίτλος μπορεί να ερμηνευθεί ως προς τον χρόνο έλευσης της ανάπτυξης, η σημασία του εδώ είναι περισσότερο κυριολεκτική καθώς αναφέρεται στην άρρηκτη σύνδεση του ποδηλάτου και της οικονομίας που αυτό δημιουργεί, με την οικονομική ανάπτυξη.

Continue reading