Διαφορές στην αυτοπεποίθηση του αθλούμενου σε σχέση με το φύλο

Αυτοπεποίθηση είναι το αίσθημα εκείνο που κάνει έναν αθλητή ή έναν άνθρωπο να νιώθει μεγάλο βαθμό εμπιστοσύνης στον εαυτό του, στο έργο που πρόκειται να εκτελέσει και στα αποτελέσματα που θα έχει σύμφωνα πάντα με τις ικανότητές του.

 

Από τη Φρόσω Πατσού, P.hD, M.Sc Ψυχολόγο – Αθλητική Ψυχολόγο, Επιστημονική Συνεργάτιδα Εθνικής Ομάδας Στίβου

Continue reading