Πόσο γρήγορα διπλώνετε το Dahon σας;

1Η Dahon ανακοίνωσε έναν πρωτότυπο διαγωνισμό για τους ιδιοκτήτες των αγαπημένων διπλούμενων ποδηλάτων.

Τους προσκαλεί να βιντεοσκοπήσουν τον εαυτό τους την ώρα που διπλώνουν το Dahon τους για να αποδείξουν πόσο γρήγορα μπορούν να το κάνουν.

Ο διαγωνισμός έχει τρεις κατηγορίες και θα αναδείξει τρεις νικητές που θα κερδίσουν από ένα ποδήλατο Dahon με τιμή λιανικής έως 900€..

Οι κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:

Standard (οριζόντιο δίπλωμα)

Κάθετο δίπλωμα (Jifo/EEZZ/Qx) – Μόνο συμμετοχές με χρόνο μικρότερο των 5 δευτερολέπτων θα γίνουν αποδεκτές

LockJaw (Dash, Cadenza, κλπ.)

Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2016 και η επιτροπή Dahon θα ανακοινώσει τους νικητές στον κόσμο μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2016.

Για υποβολή συμμετοχών και περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ!