Καιρό είχαμε να ακούσουμε τόσα καλά νέα για το ποδήλατο!

Στις 4 Οκτωβρίου ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η «Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για το ποδήλατο». Ο σκοπός είναι η ανάπτυξη και η προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου στη Ευρώπη. Στη Σεβίλλη της Ισπανίας έγινε η ανακοίνωση στο πλαίσιο του συνεδρίου Urban Mobility Days 2023.

Γιατί υποδεχόμαστε την ανακοίνωση με περίσσια χαρά;

Οι λόγοι είναι πολλοί:
Με το European Declaration on Cycling η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει την αστική ποδηλασία ως ένα βιώσιμο, συμπεριληπτικό και προσιτό μέσο μεταφοράς, που προάγει την υγεία, και που διαθέτει ισχυρή προστιθέμενη αξία για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει μια σειρά από αρχές για την ενίσχυση της ποδηλασίας ως μέσου εναλλακτική μετακίνησης, που θα καθοδηγήσουν τη μελλοντική δράση στην ΕΕ.

Η εφαρμογή των αρχών αυτών θα σηματοδοτήσει πολλά οφέλη για τον μέσο ευρωπαίο χρήστη ποδηλάτου όπως: τη δημιουργία ασφαλών δικτύων ποδηλασίας στις πόλεις και καλύτερων συνδέσεων με τις δημόσιες συγκοινωνίες, δημιουργία ασφαλών θέσεων στάθμευσης, την ανάπτυξη σημείων φόρτισης για τα ηλεκτρικά ποδήλατα και την κατασκευή ποδηλατοδρόμων που συνδέουν τις πόλεις με τις αγροτικές περιοχές, την προώθηση του ποδηλατικού τουρισμού και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα της πράσινης κινητικότητας.

Ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αρχές αυτές θα βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal), της Στρατηγικής για τη Βιώσιμη και Έξυπνη Κινητικότητα (Sustainable and Smart Mobility Strategy) και του Σχεδίου Δράσης για τη Μηδενική Ρύπανση (Zero Pollution Action Plan).

Επίσης, η ανακοίνωση έλαβε θερμής υποδοχής και από τους εκπροσώπους των ποδηλατικών οργανώσεων στην Ευρώπη: την European Cyclists’ Federation (ECF) – της οποίας ο οργανισμός Cities for Cycling αποτελεί επίσημο μέλος τις Cycling Industries Europe (CIE) και την Confederation of the European Bicycle Industry (CONEBI).

Οι ποδηλατικές οργανώσεις συνεχάρησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεργατική και συμβουλευτική προσέγγισή της στο έργο αυτό.

Η συνεργασία υπήρξε και παραμένει πολύπλευρη και πολυεπίπεδη, καθώς η Επιτροπή εργάζεται όχι μόνο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εσωτερικά όργανα της ΕΕ, αλλά και με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων, των περιφερειών, των υπαλλήλων των κρατών μελών, των ενώσεων του κλάδου, των εταιρειών και των ΜΚΟ που εκπροσωπούνται στην ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για την αστική κινητικότητα (EGUM).

Η ECF και η CIE, οι οποίες διαδραμάτισαν ηγετικό ρόλο σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη του EGUM, είδαν με ικανοποίηση ότι πολλές από τις συστάσεις τους ενσωματώθηκαν στη δήλωση

Η Ανακοίνωση, που υπογράφηκε από την πλειοψηφία των κρατών – μελών της ΕΕ, είναι ιστορικής σχεδόν σημασίας, όχι μόνο λόγω της επισημότητας που εξασφαλίζει στα αιτήτμα για πράσινη κινητικότητα, και της υπόσχεσης αυτά να πραγματοποιηθούν, αλλά και λόγω του συνεργατικού τρόπου σύλληψης αποφάσεων, γεγονός που αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης και αναγνώρισης του έργου και της εμπειρίας των οργανώσεων, των ΜΚΟ, των πόλεων των κρατών – μελών και της φωνής των πολιτών της ΕΕ.

Πηγή: www.mbike.gr