Διατηρήστε χαμηλό προφίλ…

Δεν αναφέρομαι στο δικό σας προφίλ, το οποίο φυσικά είναι από τα πλέον υψηλού ενδιαφέροντος, αλλά για το υψομετρικό προφίλ της διαδρομής που θα ακολουθείσετε προκειμένου να φτάσετε στον προορισμό σας. Η επιλογή της διαδρομής με τις μικρότερες υψομετρικές διαφορές θα εξασφαλίσει περίσσεια δυνάμεων κατά το πέρας της διαδρομής σας, μικρότερο συνολικό χρόνο και καλύτερο look, αφού δε θα κυλήσει σταγόνα ιδρώτα.